Slavomír Šikuda

Slavomír Šikuda

Slavomír Šikuda

Slavo pôsobil takmer desaťročie ako ekonomický novinár v denníkoch Národná obroda a Hospodárske noviny, kde niekoľko rokov zastával aj pozíciu šéfeditora servisných príloh. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Je spolumajiteľom mediamedia, kde sa špecializuje hlavne na klientov z oblasť IT a na strategické projekty agentúry. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Tel: +421 908 454 043

Mail: slavo@mediamedia.sk