Slávka Boldocká

Slávka Boldocká

Slávka Boldocká

Slávka je jedna z najskúsenejších ekonomických novinárok na Slovenku, s dlhoročnou praxou pri príprave tém v denníku Hospodárske noviny. Má širokú sieť kontaktov v mediálnej a v ekonomickej sfére.

Vyštudovala filozofiu aj právo na UK v Bratislave. V agentúre mediamedia pôsobí od roku 2013. Okrem dennej starostlivosti o klientov, prípravy a realizácie PR plánov a aktivít sa podieľa aj na tvorbe analýz a strategických projektov agentúry. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Tel: +421 918 805 510

Mail: slavka@mediamedia.sk