Marek Bezák

Marek Bezák

Marek Bezák

Marek pracuje v oblasti PR a marketingu od roku 1999. Paralelne pôsobil aj v médiách – napríklad ako editor príloh denníka Pravda, šéfredaktor programu Rádia VIVA, riaditeľ Rádia KISS či konzultant pre Slovenský rozhlas.

Ako jeden zo spolumajiteľov agentúry má na starosti predovšetkým strategické projekty a new biznis. Venuje sa však aj príprave a realizácii významných PR aktivít pre klientov agentúry. Jeho špecializáciu je predovšetkým krízová komunikácia. Aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk.

Tel: +421 918 345 802

Mail: marek@mediamedia.sk