Lukáš Pardubský

Lukáš Pardubský

Lukáš Pardubský

Lukáš je jedným zo spolumajiteľov agentúry a hlavným expertom na prípravu analýz a PR stratégií pre klientov. Je absolventom žurnalistiky na UK. Viac ako desať rokov pracoval v médiách ako ekonomický žurnalista. Zastával aj viaceré vedúce pozície, predovšetkým ako zástupca šéfredaktora Hospodárskych novín.

Okrem analytických projektov sa špecializuje aj na prípravu odborných textov a výstupov v médiách. Má vynikajúci prehľad hlavne v oblasti problematiky trhu práce, moderných technológií či sociálnych médií. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Tel: +421 905 719 531

Mail: lukas@mediamedia.sk