Ľubomíra Chmelová

Ľubka Chmelová

Ľubomíra Chmelová

Ľubka začínala v roku 2003 ako novinárka v tlačovej agentúre, neskôr pôsobila ako ekonomická redaktorka v televízii TA3. Po nástupe do Hospodárskych novín sa v roku 2011 stala zástupkyňou šéfredaktora. Po odchode z médií bola PR manažérkou a hovorkyňou Sberbank na Slovensku.
Vysokoškolské vzdelanie získala na Katedre žurnalistiky FiF UK. V agentúre mediamedia pracuje od roku 2017, pričom okrem dennej starostlivosti o klientov, prípravy a realizácie PR plánov a aktivít sa venuje aj problematike rozvoja a využívania sociálnych médií v oblasti komunikácie. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.

Tel: +421 917 134 115

Mail: lubka@mediamedia.sk