Katarína Ragáčová

Katarína Ragáčová

Katarína Ragáčová

Katka začínala v roku 2002 ako novinárka v ekonomickom týždenníku Profit, neskôr pôsobila ako ekonomická redaktorka denníkoch Hospodárske noviny, Aktuálne.sk a SME. Od roku 2015 do roku 2017 zastávala pozíciu vedúcej ekonomickej redakcie. Odtiaľ prešla do týždenníka Trend, kde skončila v lete 2018. Vysokoškolské vzdelanie získala na Právnickej fakulte UK.

V agentúre mediamedia pracuje od roku 2018. Jej hlavnou úlohou je denná starostlivosti o klientov v odborne náročných odvetviach ako sú financie či energetika od prípravy a realizácie PR plánov až po poradenstvo a tvorbu komunikačných stratégií. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Tel: +421 918 593 272

Mail: katka@mediamedia.sk